Varför GreasePak är ett lätt och hanterbart alternativ till en fettavskiljare!

Fristående fettavskiljare. Du får ofta höra att du behöver en, men hur effektiva är de på att förhindra att fetter, oljor, flott och stärkelse (FOFS) från din restaurang kommer in i avloppssystemet? Även om fettavskiljare kan vara mycket effektiva för att bromsa flödet av FOFS i avloppen, är de inte en helt perfekt lösning när köksutrymmet är begränsat. Fristående fettavskiljare är också en utmaning att rengöra. Det som gör dem ännu mindre tilltalande är de obehagliga lukter de ofta skapar samt de insekterna, gnagare och andra skadedjur de drar in. Fristående fettavskiljare är också kostsamma att installera och underhålla – till stor del på grund av att de ofta måste tömmas av licensierade entreprenörer.

GreasePak är ett mycket effektivt system med litet underhåll och ett miljövänligt alternativ till fristående fettavskiljare. Dess unika automatiska doseringssystem doserar en högkoncentrerad aktiv biovätska i avloppet, som är speciellt utformad för att bryta ner fetter, oljor, flott och stärkelse (FOFS) och för att ta itu med dräneringsproblemen i storköksmiljöer.

Det fina med systemet är att det kan användas som ett oberoende avloppsunderhållssystem, tillsammans med en befintlig fettavskiljare, eller som en del av det kombinerade fettavskiljare- och behandlingsystemet BioCeptor, för att ge dig ett slutresultat med fritt strömmande avlopp och färre problem med stopp i avloppen och dålig lukt för dig och ditt företag.

Hur fungerar GreasePak?

Det finns alla möjliga olika lösningar där ute – som alla kan hjälpa dig att uppnå varierande grad av framgång när det gäller att stoppa fett, olja, flott och stärkelse (FOFS) från att komma in i avloppen. GreasePak-enheten anses vara den mest kraftfullaste multistamsfettnedbrytningen på marknaden och fungerar genom att använda naturligt förekommande, icke-patogena bakterier för att binda, bryta ner och smälta FOFS-partiklar – permanent. Den miljövänliga biologiska klass 1 produkten bryter ned fettmolekyler till mindre, enklare molekyler som inte kan reformeras eller stelna. Mikroorganismerna i lösningen har valts för deras förmåga att bryta ner FOFS i syrefattiga förhållanden som avlopp, där pH-nivåerna ofta fluktuerar. Dessa försämrade produkter smälts sedan ytterligare av bakteriepopulationen eller spolas snabbt bort – skapar ett rent avlopp och ett ännu renare samvete för dig som företagare.

Även om själva lösningen leder vägen inom miljövänlig innovation är dess tillämpning anmärkningsvärt enkel. En kompakt, väggmonterad dispenser levererar automatiskt en daglig dos av den patenterade multistamlösningen direkt i avloppssystemet – du behöver inte oroa dig för att du kommer att glömma.

Vilka är fördelarna med GreasePak?

Även om vi redan har berört några av de viktigaste fördelarna med GreasePak jämfört med andra lösningar på marknaden, är det viktigt att förstå exakt vad som skiljer det åt – och varför det kan visa sig vara en stor långsiktig investering för ditt kommersiella köksutrymme.

Det tar inte upp någon golvyta

Till skillnad från många traditionella fettavskiljare tar GreasePak inte upp någon golvyta. Värdet av detta kan inte överskattas – särskilt om din personal arbetar i ett kök där utrymmet är begränsat. Kompakt och väggmonterad, du vet knappt att den är där eftersom den tyst gör sitt jobb.

Det är förenligt med svensk lagstiftning

I enlighet med svensk lagstiftning om de Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) hjälper GreasePak till att hålla ditt kök säkert och kompatibelt, samtidigt som det försäkrar dig om att ditt företag inte bidrar till en uppbyggnad av FOFS i det lokala vattensystemet. CE-certifierad och byggd enligt ISO 9001–2015 Standarder, för närvarande GreasePak är det enda bioremediationssystemet som är BBA-godkänt (certifikat 11/4827) av British Board of Agrément som en effektiv form av fettborttagning.

Det är kostnadseffektivt

  • Sparar kostnader genom att inte behöva anlita entreprenörer för att tömma ohygieniskt avfall från fettavskiljare. Eller, där ett kombinerat system är installerat, minskar frekvensen av service / rengöring som behövs.
  • Kostnaden för att köra ett GreasePak-system är minimal med tanke på den tid som sparas vid underhåll av ett traditionellt fettavskiljarsystem.

Det är enkelt att installera, använda och underhålla

GreasePak kräver inga vatten- eller elektriska anslutningar och är extremt lätt att använda och en allround lösning med minimalt underhåll. Det väggmonterade systemet har ett inbyggt alarm som piper när det är dags att byta bag-in-box vätskepaket – ett byte som tar max 2 minuter. GreasePak-dosenheter utformade för att vara lätta att vara lätta att rengöra, vilket förhindrar uppbyggnad av farliga och skadliga bakterier i ditt köksutrymme. Torka bara av med en ren engångsduk och vatten, så är du redo att köra. Batteriet ska hålla i ungefär två år. När batteriet behöver bytas ut börjar varningslampan ”Lågt batteri” att blinka. Byte av batteri gör man enkelt själv på några minuter.

Det är miljövänligt och säkert att använda

GreasePak kanske viktigaste signifikanta fördel är dess miljövänliga lösning och att man inte använder några kemikalier för att hantera FOFS i avloppen.

Blockeringar i köksavlopp kan vara kostsamma att hantera, ohälsosamma och osäkra – för att inte tala om olagliga. GreasePak är en del av en komplett helhetslösning, som även inkluderar vår matavfallssil, för att förhindra att matavfallspartiklar kommer ner i avloppssystemet via diskhon, och BioCeptor, som har en Fetavskiljarenhet som först bromsar inflödet av avfallsvatten från storköket och sedan effektivt avskiljer fett, olja, flott och stärkelse (FOFS). GreasePaks doseringsmodul bryter ner den fångade FOFS och minskar därmed dramatiskt den servicefrekvens som behövs.

Vår kompletta lösning, som används tillsammans, ger dig ett heltäckande skydd mot att FOFS kommer in i dina avlopp – och gör det på ett så effektivt, säkert och miljövänligt sätt som möjligt.

Det är viktigt att notera att en fullständig platsutvärdering alltid bör göras för att hjälpa dig att besluta om den lämpligaste lösningen för att hantera och/eller behandla FOFS som släpps ut i din köksverksamhet – det kan vi hjälpa till med.

 

läs mer om Greasepak systemet på https://www.greasefix.se/greasepak/