Köp och leveransvillkor

Priser:

Alla priser som visas är i SEK, exkl. moms.

Försäljningsvillkor:

Endast våra försäljningsvillkor gäller även om eventuell text i köparens beställningsformulär motsäger våra villkor.

Betalningsvillkor:

Som standard gäller betalningsvillkor 30 dagar netto om inte ordererkännandet säger något annat. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8.00 %.

Leveranstider:

De av oss angivna leveranstiderna gäller under förutsättningen att vi inte drabbas av oss opåverkbara faktorer så som strejk, lockout eller andra svårigheter hos våra underleverantörer.

Ansvar för försändelsen:

Som standard gäller leveransvillkor Fritt vårt lager (EXW, ExWorks) om inget annat anges på ordererkännandet. Detta gäller även vid fraktfria leveranser. Vid förlust eller skada på försändelsen åligger det beställaren att reklamera till fraktbolaget. Skada eller förlust som orsakats av undermålig emballering ersättes av oss genom ersättningsleverans.

Äganderättsförbehåll:

Vi förbehåller oss äganderätt till varan tills denna är till fullo betald.

Garantier:

Standard är 12 månaders garanti från fakturadatum. Om inget annat anges, har alla produkter en garantitid på 12 månader från fakturadatum. Reklamationer om fabrikationsfel eller materialfel måste för att kunna beaktas inkomma till oss inom 8 dagar efter mottagandet av varan. Felaktiga komponenter ersätts av oss genom leverans av nya komponenter eller ersättningsvara. Garantin gäller inte vid missbruk and felaktig användning av produkten i enlighet med gällande produktinstruktion. Anspråk beträffande följdskador är inte möjliga.

Övrigt:

Vi förbehåller sig rätten till konstruktions- och/eller prisändringar utan att i förväg meddela därom, om dessa beror på ändrade villkor från våra leverantörer eller valutaförändringar. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen eller övriga fel på hemsidan och förbehåller oss rätten att ändra information utan föregående avisering