Köp och leveransvillkor

VI PÅ GREASEFIX SCANDINAVIA VILL ATT NYA OCH ÅTRKOMMANDE KUNDER SKALL KÄNNA SIG TRYGGA OCH BEKVÄMA MED KÖP OCH LEVERANSPROCESSEN. ATT SOM KUND VETA VILKA VILLKOR SOM GÄLLER OCH HUR MAN GÖR IFALL NÅGOT SKULLE BLI FEL.

NEDAN FINNER MAN VÅRA ALLMÄNNA OCH FÖRSÄLJNINGSVILKOR

Priser:

Alla priser som visas är i SEK, exkl. moms.

Försäljningsvillkor:

Vid beställning träffas avtal om köp när vi bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas normalt inom 24 timmar efter att beställning mottagits av oss.

Endast våra försäljningsvillkor gäller även om eventuell text i köparens beställningsformulär motsäger våra villkor.

Betalningsvillkor:

Som standard gäller betalningsvillkor 30 dagar netto om inte ordererkännandet säger något annat. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8.00 %.

Leveranstider:

Leverans sker efter köparens specifika önskemål. I annat fall sker leverans snarast möjligt från mottagande av order samt orderbekräftelse till köparen. Är varan slut eller en beställningsvara meddelar vi köparen detta i ordererkännandet.

Om leveranstiden ändras i beställningen kommer köparen att meddelas om detta snarast möjligt.

De av oss angivna leveranstiderna gäller under förutsättningen att vi inte drabbas av oss opåverkbara faktorer så som strejk, lockout eller andra svårigheter hos våra underleverantörer. Vid leveransförsening har köparen alltid rätt att häva köpet utan kostnad

Frakt:

Fraktkostnaden beräknas i kassan vid beställning via hemsidan eller via orderbekräftelse.

Ansvar för försändelsen:

Som standard gäller leveransvillkor Fritt vårt lager (EXW, Ex Works) om inget annat anges på ordererkännandet. Detta gäller även vid fraktfria leveranser. Vid förlust eller skada på försändelsen åligger det beställaren att reklamera till fraktbolaget. Beställaren skall även skicka mail till info@greasefix.se med kort beskrivning av skadan samt bifogade bilder.

Har beställaren mottagit fel vara kontaktas GreaseFix Scandinavia på info@greasefix.se för instruktion om returnering av vara.

Äganderättsförbehåll:

Vi förbehåller oss äganderätt till varan tills denna är till fullo betald.

Ångerrätt & returer:

Greasefix Scandinavia tillämpar lagen om distansavtal. Köparen äger rätten till att ångra köpet inom 14 dagar från mottagandet av varan. Ångerrätt sker via kontakt på info@greasefix.se. Kreditering av beställd vara sker efter mottagandet och inspektion av returnerad vara. Varan skall vara i samma skick som när den skickades till köparen. Retur av vara betalas av köparen.

Force Majeure:

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Garantier:

Standard är 12 månaders garanti från fakturadatum. Om inget annat anges, har alla produkter en garantitid på 12 månader från fakturadatum. Reklamationer om fabrikationsfel eller materialfel måste för att kunna beaktas inkomma till oss inom 8 dagar efter mottagandet av varan. Felaktiga komponenter ersätts av oss genom leverans av nya komponenter eller ersättningsvara. Garantin gäller inte vid missbruk and felaktig användning av produkten i enlighet med gällande produktinstruktion. Anspråk beträffande följdskador är inte möjliga.

Allmänna villkor:

Vi förbehåller sig rätten till konstruktions- och/eller prisändringar utan att i förväg meddela därom, om dessa beror på ändrade villkor från våra leverantörer eller valutaförändringar. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen eller övriga fel på hemsidan och förbehåller oss rätten att ändra information utan föregående avisering

Försäljning sker mot B2B