Visa produkter

HyGenikx
– Revolutionerande system för luft- och ythygien

Skapar hygienisk säker köksmiljö / Minskar kostnaden för matsvinn

HyGenikx är ett revolutionerande vägghängt luft- och ythygien och steriliseringssystem, beprövat för att kunna radera ut bakterier, virus och neutralisera lukt genomgående inom storkök och restaurangkök, kontorsmiljöer, väntrum, receptioner, gym, badhus, toaletter, omklädningsrum, soprum, trappuppgångar för att nämna några.

Genom att kombinera den effektivaste luft- och ytsterilisations teknologin som finns tillgänglig för att rikta och döda bakterier och virus i alla utrymmen, skapar HyGenikx ett säkert hygien- och infektionsskydd samt luktkontroll dygnet runt, 365 dagar om året.

Förlänger dessutom hållbarheten för din mat med upp till 150% genom att reducera mängden mikroorganismer som bryter ned maten.

HGX

Varför behövs HyGenikx?

Mikroorganismer deponeras på ytor från luften där de fortsätter att växa, förstorar luktproblemen och ökar risken för infektioner. Inom bara 8 timmar, kan en enda bakteriecell föröka sig till över 8 miljoner, vilket innebär att hälsorisker och lukter förblir ett stort problem även efter rengöring. Standardrutiner för städning och desinficering kan endast erbjuda en tillfällig lösning. Så snart ett område rengjorts börjar de luftburna mikroorganismerna omedelbart att bosätta sig, återkolonisera ytorna och öka lukt- och infektionsproblemen. Många operatörer använder fortfarande bara dofter som för att maskera lukter och inte riktar in sig på själva källan; föroreningar både i luften och på ytor.

HyGenikx teknik förändrar allt detta …

Hur fungerar HyGenikx

 • Utraderar farliga bakterier och virus på ytor och i luften
 • Förlänger hållbarheten på frukt och grönsaker i kylrum
 • Neutraliserar  oangenäma lukter och förbättrar luftkvalitén
 • Minimerar risken för spridning av bakterier och virus
 • Räckvidd från små utrymmen till stora lokaler
 • Fungerar helt automatiskt dygnet runt, året runt

HyGenikx Success story

HyGenikx hjälper restaurang Aqua att åter öppna och hålla kunder och personal säkra.

Dödar bakterier som Salmonella, E-Coli, Norovirus (Vinterkräksjuka) och andra huvudsakliga orsaker till infektioner.

Bryter ner Listeria Monocytogenes och Listeria Innocua från köksytor till oupptäckbara nivåer.

Oberoende testad är mycket effektiv att minska luftburna RNA-virus, inklusive surrogaten SARS-CoV-2 (coronaviruset som orsakar COVID-19).

Förlänger hållbarheten hos färskmat och frukt i medeltal med 58% – vissa upp till 150%**.

Tar effektivt bort pollen, damm, mögel och kvalster i luften

Neutraliserar lukt genom att slå ut orsaken till lukten och skapar fräsch luft.
Luftrenare för alla typer av inomhusmiljöer, till exempel skolor, kontor, publika miljöer såväl som rumsmiljöer med höga krav på renhet

Vi erbjuder HyGenikx i olika modellutföranden för alla typer av inomhusmiljöer, till exempel skolor, kontor, omklädningsrum, storkök, kylrum, soprum, publika miljöer såväl som rumsmiljöer med höga krav på renhet. Möjligheterna är många, där bakterier, virus och lukt är en utmaning idag.

**Validering av HyGenikx luftreningssystem som hjälpmedel att förlänga hållbarheten av kylbara färskvaror och förbättra luftmiljöförhållanden
ALS Life Science Europe – www.alsglobal.eu

Prova vårt HyGenikx system under 30 dagar utan kostnad och utvärdera själv. Inga förpliktelser.

Fyll i era kontaktuppgifter så kontaktar vi er snarast för er personliga utvärdering.

HyGenikx många fördelar

DÖDAR

E-Coli, Stafylokocker, Clostridium difficile (Tarmbakterie), Aspergillos (Mögelsvamp) och andra huvudsakliga källor av infektioner.

FÖRBÄTTRAR

signifikant hygienstandarden till nivåer som inte är möjliga att upprätthålla med enbart traditionella rengöringsmetoder.

ELIMINERAR

bakterier, virus, mögel, svamp och allmänna föroreningar (Flyktiga organiska ämnen) både i luften och på exponerade ytor – även på svåråtkomliga platser.

SÄKERT

och miljövänligt luftreningssystem.

TAR BORT

dålig lukt genom att slå ut orsaken till lukten. Resultatet blir ren och fräsch luft.

BEPRÖVAD

att bryta ner farliga Listeria Monocytogenes och Listeria Innocua från köksytor till oupptäckbara nivåer.

FÖRBÄTTRAR

infektionskontrollen för personal och kunder i matservice branschen.

OLIKA FÄRGER

Hygenikx kan fås i aluminium eller vitt utförande

Välj rätt modell till rätt lokal

Hygenikx kan fås i Aluminium eller vitt utförande

* Standard – För användning i utrymmen som tvättrum, toaletter, omklädningsrum eller restauranger/
* Livsmedel – För användning i kylrum, tillagningskök, storkök eller restaurangkök/
ꝉ Modellen är utrustad med splittersäkert glas
Avfall –För användning i utrymmen där man regelbundet inte vistas t ex soprum & miljörum.

HyGenikx levereras komplett inklusive manual för installation på avsedd plats. Kopplas mycket enkelt in till standard 230 volts eluttag. Självgående, inga service tekniker behövs!

Hygenikx modeller

För kontor och mindre allmänna ytor

Finns två modeller för användning i allmänna lokaler och ytor såsom kontor, entréer, väntrum, gym, korridorer och receptioner med låg ventilation och luftcirkulation.

Notera: Dessa modeller kan användas in multiplar, som täcker större områden.

KONTOR & STÖRRE OCKUPERADE LOKALER

Fläkt assisterade modeller som är särskilt lämpade för användning i större ockuperade områden, såsom receptioner, kontor, vårdhem, väntrum, restauranger, hotell, matvarubutiker och idrottsanläggningar med mindre luftrörelser och ventilation.

Öppna ritning

Ny modell stora ytor

Teknisk specifikation

 • Dimensioner: 400 x 135 x 110mm
 • Försäkran om överensstämmelse (EC declaration of conformity)
 • CE märkt
 • Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU)
 • EN 60335-1:2012 +A13:201
 • EN 60335-2-59:2003 +A1:2006 +A2:200
 • EN 62233:200
 • Certifierad för elektrisk Isolationsklass 2
 • Designad och producerad I enlighet med EUOTA krav (European Union Ozon Trade)
 • Tillverkad i enlighet med europeisk standard
 • Producerad under kontroll av omfattande BSI ISO 9001:2015 kvalitetsledning

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om HyGenikx och bli kontaktad av GreaseFix klickar du här.