Visa produkter

HyGenikx
– Revolutionerande system för luft- och ythygien

Skapar hygienisk säker storköksmiljö / Minskar kostnaden för matsvinn

HyGenikx minskar riskerna för livsmedelshygien…
HyGenikx är en väggmonterad, plug-in enhet som använder specialiserad teknik för att avsevärt förbättra hygienen i ett område — långt utöver vad som kan uppnås med enbart standardrengöring. HyGenikx utrotar virus och bakterier, inklusive de som är kända för att orsaka matförgiftning (t.ex. Listeria, Salmonella, E. coli och Norovirus). Kök installerar HyGenikx eftersom de vill upprätthålla god hygienkontroll – och komplettera personalens bäst praxis – för att minimera riskerna att dessa patogener sprids.

…och har testats och verifierats noggrant
HyGenikx har testats i arbetskök . ATP-pinnar har använts för att mäta köks renhet före och efter installationen av HyGenikx. Fynden har genomgående visat att efter att HyGenikx har installerats finns det mycket höga minskningar av antalet mikrobiella (upp till 99 %)!

Det minskar också matsvinnet…
En annan stor fördel med HyGenikx är att det förlänger hållbarheten på färska livsmedel och därför minskar matsvinnet! HyGenikx har installerats i kylrum, i förberedelser och utställningskök för att hålla maten fräsch längre.

“Det märks att frukt- och grönsakerna i vårt kylrum håller sig fräschare längre tack vare HyGenikx-enheten, vilket är fantastiskt eftersom vi har åtagit oss att minimera matsvinnet i vår verksamhet.”
Cyrus Todiwala OBE DL, Ägare Café Spice Namasté

HGX

Varför behövs HyGenikx?

Mikroorganismer deponeras på ytor från luften där de fortsätter att växa, förstorar luktproblemen och ökar risken för infektioner. Inom bara 8 timmar, kan en enda bakteriecell föröka sig till över 8 miljoner, vilket innebär att hälsorisker och lukter förblir ett stort problem även efter rengöring. Standardrutiner för städning och desinficering kan endast erbjuda en tillfällig lösning. Så snart ett område rengjorts börjar de luftburna mikroorganismerna omedelbart att bosätta sig, återkolonisera ytorna och öka lukt- och infektionsproblemen. Många operatörer använder fortfarande bara dofter som för att maskera lukter och inte riktar in sig på själva källan; föroreningar både i luften och på ytor.

HyGenikx teknik förändrar allt detta …

HyGenikx arbetar genom att använda en kombination av den mest effektiva luft- och bakteriedödande UVC-tekniken för att utrota skadliga bakterier och virus, VOC (flyktiga organiska föreningar), mögel och svampar.

Ge oss några sekunder din tid så har du snart renare luft & inga klagomål på lukt i dina lokaler!

Hur fungerar HyGenikx

 • Utraderar farliga bakterier och virus på ytor och i luften
 • Förlänger hållbarheten på frukt och grönsaker i kylrum
 • Neutraliserar  oangenäma lukter och förbättrar luftkvalitén
 • Minimerar risken för spridning av bakterier och virus
 • Räckvidd från små utrymmen till stora lokaler
 • Fungerar helt automatiskt och tyst dygnet runt, året runt

HyGenikx Success story

HyGenikx hjälper restaurang Aqua att åter öppna och hålla kunder och personal säkra.

HyGenikx utrotar virus och bakterier, inklusive de som är kända för att orsaka matförgiftning (t.ex. Listeria, Salmonella, E. coli och Norovirus).

Oberoende testad är mycket effektiv att minska luftburna RNA-virus.
HyGenikx tar bort 99,99% av covid-19 som orsakar luftburet virus på under 3 timmar

Förlänger hållbarheten hos färskmat och frukt i medeltal med 58% – vissa upp till 150%**.

Tar effektivt bort pollen, damm, mögel och kvalster i luften

Fungerar helt självgående och tyst – Underhåll 5-10 minuter per år

..och tar bort lukt!
HyGenikx är mycket effektivt för att kontrollera lukter. Faktum är att vissa verksamheter investerar enbart för dess fördelar att eliminera lukt. Eftersom HyGenikx hanterar lukter vid källan (t.ex. bakterierna) lämnar den områden som luktar märkbart fräschare. Det finns till och med en specifik version speciellt för soprum!

Vi erbjuder HyGenikx i olika modellutföranden för alla typer av inomhusmiljöer, till exempel skolor, kontor, omklädningsrum, storkök, kylrum, soprum, publika miljöer såväl som rumsmiljöer med höga krav på renhet.

Prova vårt HyGenikx system under 60 dagar utan kostnad och utvärdera själv. Inga förpliktelser.

**Validering av HyGenikx luftreningssystem som hjälpmedel att förlänga hållbarheten av kylbara färskvaror och förbättra luftmiljöförhållanden
ALS Life Science Europe – www.alsglobal.eu

HyGenikx många fördelar

DÖDAR

E-Coli, Stafylokocker, Clostridium difficile (Tarmbakterie), Aspergillos (Mögelsvamp) och andra huvudsakliga källor av infektioner.

FÖRBÄTTRAR

signifikant hygienstandarden till nivåer som inte är möjliga att upprätthålla med enbart traditionella rengöringsmetoder.

ELIMINERAR

bakterier, virus, mögel, svamp och allmänna föroreningar (Flyktiga organiska ämnen) både i luften och på exponerade ytor – även på svåråtkomliga platser.

SÄKERT

tyst och miljövänligt luftreningssystem.

TAR BORT

dålig lukt genom att slå ut orsaken till lukten. Resultatet blir ren och fräsch luft.

BEPRÖVAD

att bryta ner farliga Listeria Monocytogenes och Listeria Innocua från köksytor till oupptäckbara nivåer.

FÖRBÄTTRAR

infektionskontrollen för personal och kunder i matservice branschen.

OLIKA FÄRGER

Hygenikx kan fås i aluminium eller vitt utförande

Välj rätt modell till rätt lokal

Hygenikx kan fås i Aluminium eller vitt utförande

* Standard – För användning i utrymmen som tvättrum, toaletter, omklädningsrum eller restauranger/
* Livsmedel – För användning i kylrum, tillagningskök, storkök eller restaurangkök/
ꝉ Modellen är utrustad med splittersäkert glas
Avfall –För användning i utrymmen där man regelbundet inte vistas t ex soprum & miljörum.

HyGenikx levereras komplett inklusive manual för installation på avsedd plats. Kopplas mycket enkelt in till standard 230 volts eluttag. Självgående, inga service tekniker behövs!

Hygenikx modeller

För kontor och mindre allmänna ytor

Finns två modeller för användning i allmänna lokaler och ytor såsom kontor, entréer, väntrum, gym, korridorer och receptioner med låg ventilation och luftcirkulation.

Notera: Dessa modeller kan användas in multiplar, som täcker större områden.

KONTOR & STÖRRE OCKUPERADE LOKALER

Fläkt assisterade modeller som är särskilt lämpade för användning i större ockuperade områden, såsom receptioner, kontor, vårdhem, väntrum, restauranger, hotell, matvarubutiker och idrottsanläggningar med mindre luftrörelser och ventilation.

Öppna ritning

Ny modell stora ytor

Teknisk specifikation

 • Dimensioner: 400 x 135 x 110mm
 • Försäkran om överensstämmelse (EC declaration of conformity)
 • CE märkt
 • Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU)
 • EN 60335-1:2012 +A13:201
 • EN 60335-2-59:2003 +A1:2006 +A2:200
 • EN 62233:200
 • Certifierad för elektrisk Isolationsklass 2
 • Designad och producerad I enlighet med EUOTA krav (European Union Ozon Trade)
 • Tillverkad i enlighet med europeisk standard
 • Producerad under kontroll av omfattande BSI ISO 9001:2015 kvalitetsledning

Vill du veta mer?

Ge oss några sekunder av din tid så har du snart renare luft i dina lokaler utan klagomål på lukt. Klicka här.