Visa produkt

BioCeptor

Kombinerad teknologilösning för fett- och biologisk avloppsrening i storköksmiljö.

Hantering av fett

Fett är molekyler uppbyggda av glycerolhuvud och en lång fettsyra kedja. De är stora, olösliga i vatten och kan skapa riktiga problem för avlopp och avloppsystem. BioCeptor/GreasePaks unika biovätska är specifikt framtagen för att effektivt bryta ner de här fettmolekylkedjorna och skapa fritt flödande avloppssystem.

Det smarta systemet med bioteknik inkluderar GreasePaks unika bio-enzymatiska vätska för fettnedbrytning tillsammans med en ny kompakt fettfälla designad för att maximera uppsamling och hantering av fett, flott och oljor och skapar ett fritt flödande avloppssystem.

Hur fungerar det?

BioCeptor kompakta fettfälla fungerar i kombination med GreasePaks doseringsenhet som i förebyggande syfte, dagligen doserar högeffektiva fettnedbrytande mikroorganismer in i fettfällan. GreasePak unika bio-enzymatiska vätska bryter effektivt ner fett, olja och flott (FOF) till mindre enkla molekyler som inte kan förändras eller anta fast form längre ner i avloppsröret. De nerbrutna molekylerna bryts sedan ner ytterligare av bakteriepopulationen i vätskan och sköljs snabbt bort. Ett unikt kombinerat biosystem för fettavskiljare med biologisk rening.

En traditionell fettavskiljare har ett tömningsförfarande på en gång per månad. Med BioCeptor i kombination med GreasePaks unika bio-enzymatiska vätska förebyggs fettavfallet genom att fettet bryts ner kontinuerlig när köket är stängt. Detta möjliggör mindre fettavfall att hantera vilket minskar tömningsbehovet upp till 90%, från 12 gånger till 1-4 gånger per år. Den kombinerande lösningen minskar antalet transporter, hantering, lukt vid tömning och minskad risk för skadedjur.

Bra för miljön och plånboken!

Hur fungerar lösningen?

Den kombinerade teknologin skapar en högeffektiv miljö, perfekt för att kunna bryta ner fett, flott och oljor. Fettfällan (Boxen) minskar först inflödet av avfallsvatten från storköket och avskiljer effektivt fett, flott och oljor genom sin smarta skiljeväggsdesign.

Därefter doseras GreasePak’s unika och kraftfulla bio-enzymatiska vätska, specifikt formulerad att bryta ner fett ner i fettfällan och omvandlar den till en aktiv biologisk fettnerbrytnings zon. En helt ekologisk lösning, där BioCeptor tillvaratar de traditionella principerna av att fånga upp och behålla fett, flott och oljor för att i nästa steg bryta ner dem genom en naturlig process av aktiva bio-enzymer icke patogena bakterier.

Enkelt, underhållsfritt och flexibelt biotekniksystem för fettavskiljare

BioCeptors lufttäta fettfälla är försluten och mekaniskt låst för att hindra dålig lukt sprider sig och den kompakta och vägghängda GreasePak enheten doserar sin bio-enzymatiska, fettnedbrytande vätska helt automatiskt. BioCeptor sköter därmed sig själv och skapar ett optimalt fettnedbrytningssystem.  Fettfällan (Boxen) kan enkelt kopplas ifrån avloppsröret och förflyttas för enklare tömning. BioCeptor fettfälla är idealisk För kök med begränsat utrymme – kan placeras under diskbänk.

BioCeptor/GreasePak fettnedbrytande vätska innehåller naturligt förekommande icke patogena bakteriestammar som innehåller mer än 500 miljoner bakterier per gram. Den helt unika formulan bryter permanent ner fett, flott och oljor till i avloppsrören till enklare molekyler som inte kan förändras eller anta fast form. De nerbrutna molekylerna bryts sedan ner ytterligare av bakteriepopulationen och sköljs snabbt bort.

Varför använda BioCeptor/GreasePak

STILREN

Stilren funktionell och kompakt design utan vassa kanter

ENKEL

Enkelt att ta ur skiljeväggarna för rengöring och underhåll

OPTIMERAD

Optimerad innerdesign för att maximera uppsamling av fett, flott och olja

LUFTTÄT

Lufttät behållare med förseglat lock, utrustat med mekaniska skruvar för serviceåtkomst – Ingen lukt

ENKEL INSTALLATION

Enkel att installera, utrustad med universalkoppling till avloppsröret (vänster till höger eller höger till vänster)

AUTOMATISK

Ett automatiskt system för hantering av fett, flott och oljor som spar tid och pengar

FLEXIBEL

Passar alla typer av kök - kan placeras under bänk

REDUCERAR

Reducerar tömning av fettavskiljare med upp till 90%

LIVSTIDS GARANTI

Livstids garanti på fettfällan (boxen)



Först

BioCeptor fettfälla minskar flödet av avfallsvatten från köket och fångar effektivt upp fett, flott och oljor genom sin smarta skiljeväggsdesign.

Sedan

GreasePak fettnedbrytande vätska doseras in i fettbehållaren och skapar ett aktiv biologisk fettnerbrytnings zon

GreasePak biovätska är en högkoncentrerad aktiv bio-enzymatisk speciellt framtagen för att kunna effektivt bryta ner fett, flott och oljor

Det är en naturligt förekommande icke patogen vätska med mer än 500 miljoner aktiva bakterier per gram.

Det är den kraftfullaste fettnedbrytande lösningen på marknaden.

Med en automtiskt daglig dos av bio-enzymatisk vätskan i fettbehållaren kommer bakterierna att kolonisera och skapa en ”biofilm” – aktiv bioenzymatisk beläggning på insidan och som återuppbygger sig själv och producerar en permanent tillgång på aktiva enzymer för nerbrytning av fett, flott och oljor

Hantering av fett
Fett är molekyler uppbyggda av glycerolhuvud och en lång fettsyra kedja. De är stora, olösliga i vatten och kan skapa riktiga problem för avlopp och avloppsystem. BioCeptor/GreasePaks unika biovätska är specifikt framtagen för att effektivt bryta ner de här fettmolekylkedjorna och skapa fritt flödande avloppssystem. Processen fungerar med först lipas, ett enzym delar glycerolhuvudet från fettsyrekedjan. Glycerol ensamt är upplösningsbart och spolas bort eller tas upp av bakterier. Den återstående fettsyrekedjan är sedan hanterad med speciellt framtagna icke patogena bakterier i biovätskan. Fettsyrekedjorna bryts ner till mycket små, korta kedjor som igen kan spolas bort eller tas upp av bakterier. Enkelt med de rätta verktygen!

Teknisk specifikation

Dimensioner (bxhxd)
678 x 428 x 485 mm

Godkännande
Oberoende testad NSF och certifierad enligt ASME A112.14.3-2000 och PDI G-101

Material
Extra stark formsprutad polyetylenplast med hög densitet

Vikt
7,5 kg (tom) / 60 kg (full)

Flöde
96 liter per minut / 1,6 liter per sekund

Inkopplingsdiameter
Ø50 mm

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om BioCeptor och bli kontaktad av GreaseFix klickar du här.