Om oss

Hos oss handlar allt om smart och enkelhet
Vår ambition är att med nischade lösningar inom avfall och hygienlösningar hjälpa våra kunder att kunna lösa sina olika behov. Detta gör vi med utgångspunkten i att kunna spara miljö, tid och kostnader

Vi utmanar tankesätt hur man ser på hygien och avfall genom alternativa lösningar.  Vi vill vara ett verktyg för att kunna lösa kunders olika behov och önskemål och ha en positiv inverkan inom miljö.

 

VEM & VARFÖR

 • Matvaruhandlare och livsmedelsproducenter som vill minska sitt matsvinn och avfallshantering
 • Fastighetsutvecklare och förvaltare av kommersiella och offentliga fastigheter som vill minska sitt underhåll, tid och kostnader för fett- och fettavfall samt ta bort problem med lukt i sina lokaler.
 • Livsmedels- och hygienansvarig inom storköks- och matservice som vill minimera uppkomsten av farliga matbakterier och virus och skapa en säker miljö för personal och kunder

UNIKT & INNOVATIVT

 • Vi erbjuder unika och innovativa lösningar för miljöer inom matservice och livsmedelshantering
 • Genom smart teknik och tankesätt löser vi problemen direkt vid källan
 • Vi tar bort onödig hantering, tid och kostnader – ger mer fokus till det man är bäst på

HYGIEN & MILJÖ I FOKUS

Varför är infektionskontroll så viktigt?

Mikroorganismer sprider infektioner, äventyrar hygienstandarder, får mat att förstöras, skapar oangenäma lukter och kan föröka sig mycket snabbt. Så det är mycket svårt för traditionella rengöringsmetoder att hålla jämna steg.

På bara 8 timmar kan en enda bakteriecell föröka sig till över 8 miljoner, vilket innebär att hälsorisker och lukter fortfarande är ett stort problem med normal rengöring och desinceringsprocedurer som bara erbjuder en tillfällig lösning. Många anläggningar som hanterar livsmedel använder fortfarande bara dofter för att maskera lukter och riktar inte in sig på själva källan: föroreningen i både luften och på ytor.

Grease Fix Scandinavia bidrar aktivt för att våra kunder skall få en stor och positivt miljöeffekt som möjligt

 • Minskade transporter av mat- och fettavfall med upp till 90%
 • Minskat matsvinn och avfall
 • Längre hållbarhet på färskvaror
 • Minimera matbakterier och virus i livsmedelsmiljö
 • Förbättrad luft och lukt i lokaler

Kunskap & samarbete

Grease Fix Scandinavia AB är stolt samarbetspartner och återförsäljare i Skandinavien för Mechline Developments Ltd i Storbritannien.

Mechline är ett av Europas ledande företag inom innovativa unika hygien, miljö och avloppslösningar för storköksmiljöer och matserviceområdet.