Visa produkt

GreasePak
Unikt effektivt system för nedbrytning av matavfallsfett

grpak

GreasePak
Unikt effektivt system för nedbrytning av matavfallsfett

Vad är GreasePak?

GreasePak är ett unikt underhållssystem för avlopp. Ett smart doseringssystem för biologisk fettnedbrytning i förebyggande syfte. Särskilt utformat för att åtgärda kända problem med matfett så som stopp i avloppsrör, dålig lukt, dyra transporter samt hygienrisker i kommersiella kök. GreasePak består av ett kompakt vägghängt doseringsskåp med tillhörande GreasePak doseringsvätska (bag in box).

GreasePak’s unika fettnedbrytande formula gör den till det kraftigaste produkten på marknaden. Den unika doseringsvätskan är en högkoncentrerad aktiv bio-enzymatiskt vätska specifikt formulerad att permanent bryta ner fett, flott och oljor i kommersiella kök. GreasePak är kostnadseffektiv, enkel att installera och underhålla samt hjälper köken att möta gällande regler för fettavskiljning samtidigt som den skapar fritt flödande avlopp.

Inga uppstartskostnader

Inga investeringskostnader

Just Plug and Play

GreasePak bryter ner fett

GreasePak unika fettnedbrytande biovätska är specifikt framtagen för att effektivt bryta ner fettmolekylkedjor och skapa fritt flödande avloppssystem. Processen fungerar med först lipas, ett enzym delar glycerolhuvudet från fettsyrekedjan. Glycerol ensamt är upplösningsbart och spolas bort eller tas upp av bakterier. Den återstående fettsyrekedjan är sedan hanterad med framtagna naturligt förekommande icke patogena bakterier i biovätskan. Fettsyrekedjorna bryts ner till mycket små, korta kedjor som igen kan spolas bort eller tas upp av bakterier.

Beställ GreasePak

Doseringsvätska

Hur fungerar lösningen

GreasePak doseringsenhet

GreasePak doseringsenhet består av ett kompakt och stilrent skåp som enkelt kan placeras på lämplig plats i köket. Då skåpet är vägghängt tar det ingen värdefull plats på golvet. Skåpet behöver varken kopplas in till vatten eller el då det drivs av ett effektivt batteri. Den kompakta designen gör att skåpet är speciellt lämpligt i utrymmen där plats är en bristvara. Det är mycket enkelt att installera skåpet och kräver därför inga servicetekniker för att sätta igång – En Plug and Play lösning.

Notera – GreasePak kan också användas i kombination med existerande fettavskiljare eller med GreasePak egna unika fettavskiljarsystem kallat BioCeptor. För mer information om BioCeptor, läs mer här »

GreasePak doseringsvätska

(Bag-in-Box)

GreasePak’s fettnedbrytande doseringsvätska är en unik miljövänlig biologisk nedbrytbar klass 1 produkt, som bryter ner fett, flott och olja till mindre enkla molekyler som inte kan förändras eller anta fast form. De nerbrutna molekylerna bryts sedan ner ytterligare av bakteriepopulationen och sköljs snabbt bort vilket minimerar risken för restprodukter. Detta garanterar fria, rena och luktfria avloppsrör.

Med en automatiskt daglig dos biologisk fettnedbrytningsvätska  i avloppsrören kommer bakterierna att kolonisera och skapa en ”biofilm” – aktiv bioenzymatisk beläggning på insidan och som återuppbygger sig själv och producerar en permanent tillgång på aktiva enzymer för nerbrytning av fett, flott och oljor.

Byte av GreasePak doseringsvätska

Byte av Batteri

Ställa din GreasePak enhet

Varför ska man välja GreasePak?

GLÖM HANTERINGEN AV FETT

GreasePak unika formula är den kraftigaste i sitt slag på marknaden för nerbrytning av fett, flott och oljor i kommersiella kök

PLUG AND PLAY LÖSNING

GreasePak doseringsenhet är mycket enkel att installerad i vilket kök som helst då den är vägghängd – varken el eller vatten behövs

TAR INGEN PLATS

GreasePak doseringsenhet är kompakt och tar nästan ingen plats – perfekt för små kök med begränsat utrymme

INGEN SERVICE BEHÖVS

GreasePak doseringsvätska kommer i en användarvänlig bag-in box och är mycket lätt att byta – inga servicetekniker behövs

SPARAR PENGAR

Kostnadseffektiv – Tar bort hantering av fett samt tömning och rengöring av fettavskiljare

POSITIV MILJÖPÅVERKAN

Minimerar transporter av fett från kommersiella kök och bidrar därmed aktivt att minska utsläppen

GreasePak – lätt att komma igång

PLACERA
doseringsskåpet på lämplig plats i köket och koppla in slangen till avloppet enligt instruktionen i manualen nedan.

PRIMA ENHETEN
ställ enkelt in tid och mängd för doseringsvätskan.

SÄTT IN
GreasePak bag-in-box doseringsvätska i enheten och koppla in boxen med slangen i doseringsskåpet.

KLART
doseringen sköts helt automatiskt!
När vätskan är slut i bag-in-boxen kommer ett ljudalarm att pipa

Tekniskt – Installation av GreasePak

Här finner man de viktigaste aspekterna för en effektiv användning av GreasePak doseringsvätska.

En GreasePak enhet behöver täcka som många avloppsrör i köket som möjligt som är påverkade av fett, flott och olja. Detta kan inkludera utrustning som kombinationsugnar, diskmaskinsystem, diskhoar eller annan utrustning som producerar fett, flott och olja.

Avloppsrören som producerar fett, olja och flott skall utrustas med en GreasePak enhet nedströms från applikationen där fett, olja och flott rinner ner. Bästa stället om möjligt är att placera GreasePak enheten vid en synlig punkt så nära där avloppsrören lämnar köksområdet.

Doseringsenheten rekommenderas att placeras i användarvänlig höjd på väggen för enkelt byte av bag in box doseringssvätska.

Det är mycket viktigt att GreasePak inte placeras närmare än två meter från någon köksutrustning som producerar hög värme. T ex kombinationsugnar kan till exempel producera över 90 gradigt vatten vilket är för varmt för bakterier/enzymerna i doseringsvätskan och gör dem verkningslösa. Detta kan även gälla diskmaskiner.

Notera – GreasePak kan användas i kombination med existerande fettavskiljare eller med GreasePak egna unika fettavskiljarsystem kallat BioCeptor. För mer information om BioCeptor, läs mer här »

GreasePak eliminerar ovan kända problem och låter köket fokusera på det som den gör bäst – att laga mat!

GreasePak är godkänd som en mycket effektiv lösning mot fettnedbrytning i kommersiella kök och tar därmed bort problemen med hanteringen av fett, flott och olja.

GreasePak kan ersätta en befintlig fettavskiljare och därmed frigöra plats, ta bort hantering och tömning av fett samt ge förbättrad hygien i köket.