Tar din verksamhet ansvar för hygienen?

Tar din verksamhet ansvar för hygienen?
Visar du att du verkligen bryr dig om din personal, gäster och besökare?

Bristande hygien är återkommande en av de största utmaningarna för verksamheter inom restaurangnäringen. Dålig hygien kostar mycket pengar pga. personal som blir sjuk, gäster som inte återkommer och spridning av dåligt rykte. Nyheter om dålig hygien- och städrutiner kan läsas återkommande från norr till söder i Sverige. Det skall dock understrykas att många verksamheter också gör ett mycket bra arbete.

Kunderna förväntar sig exceptionella standarder och vill ha synliga bevis på dessa. Hjälp din lokal att sticka ut från mängden genom att kommunicera de viktigaste hälso- och säkerhetsåtgärder du har infört. Dessutom har du redan gjort det hårda arbetet – det här är den enkla biten!

Här nedan är ett exempel på hygien- och säkerhetschecklista som du kan anpassa för att visa dina höga hygienstandarder. Lägg detta på din webbplats och upp som affischer i din restaurang, för att skapa trygghet fö dina kunder.

1. Arbetsmiljöriskbedömning
Vi har gjort en hälso- och säkerhetsriskbedömning och genomfört strikta kontroller för att minska risken för överföring av virus/bakterier i dessa lokaler.

2. Förbättrade rengöringsförfaranden
Vi har ökat rengöringsnivån för att säkerställa att ytorna desinficeras på lämpligt sätt, områden med hög trafik ofta saneras och att livsmedel tillagas och serveras i enlighet med de högsta hälso- och säkerhetsnormerna.

3. HyGenikx+ Luftreningsteknik
Luft och ytsaneringsteknik har installerats i dessa lokaler för att avlägsna luftburna virus och bakterier. Dessa väggmonterade enheter arbetar kontinuerligt för att skapa och upprätthålla hälsosamma rena luftmiljöer.

4. Ytterligare handtvättsanläggningar
Kontaktlösa handtvättsanläggningar har installerats för personals och kunders säkerhet – för att minska beröringspunkter och förhindra korskontaminering. Använd de tvättställ och/eller handsprit som tillhandahålls, vid ankomsten och under hela ditt besök.

5. Frekvent personalträning
All personal har genomfört omfattande utbildningar om rengöringsrutiner och hur man kan minska smittspridning i lokalerna. Regelbundna uppdateringar och uppdaterade processer ges i enlighet med lagar om livsmedelssäkerhet och gällande myndighetsvägledning.
Luftkvalitet och säkerhet

Luftkvalitet är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att förhindra virusöverföring. Men också en av de svåraste att demonstrera. Var noga med att inkludera all luftrengöringsteknik högt upp på din checklista för att visa kunderna hur allvarligt du tar deras säkerhet.

HyGenikx sortiment av luft- och ytsaneringssystem är en av de mest rigoröst testade och effektiva produkterna på marknaden. Labbtestat och visat sig ta bakterier och virus inkl luftburna coronavirus. Den är kompakt, väggmonterad, tyst och fungerar effektivt dygnet över utan behov av mänsklig inblandning. Läs mer om HyGenikx-sortimentet här