Hur ofta tömmer du?

Kommersiella storkök släpper helt naturligt ifrån sig stora mängder fett och oljor i avloppet. Fett och oljor som släpps ut i avloppsledningarna kan orsaka stora problem med bland annat stopp i ledningarna, källaröversvämningar med dålig lukt och hygienrisker som följd.

Därför ställs krav från kommunerna att verksamheter som har tillverkning av mat i någon form handhar lösning att ta hand om de fettavfall som bildas. Detta berör allt från caféer, pubar, restauranger, hotell, skolor, äldreboende, matvarubutiker till slakterier och färdigmatsleverantörer.

Det vanligaste är att man har en fettavskiljare installerad i köket eller i anslutning dit alla fettproducerande enheter kopplas, som diskhoar, ugnar och diskmaskiner. Fettavskiljarens uppgift är att separera matavfallsfett från vattnet. Fettet som samlas upp hämtas/tas sedan hand om som organiskt avfall.

Fettavskiljaren måste därför tömmas och rengöras regelbundet för att fungera. Slarvar man, kommer slamlagret på botten och fettlagret på ytan att växa sig så tjocka att det fetthaltiga vattnet passerar genom avskiljaren utan att fetter avskiljs.

Risken finns också att avskilt fett bryts ner så att gaser bildas med dålig lukt och hälsorisker som följd. Detta skapar mycket extra jobb, problem och kostnader för ett kök.

Konventionella fettavskiljare behövs tömmas ofta, ca 1 gång i månaden. Är det små kan det bli 2–3 gånger i månaden. Tömning är både tidskrävande, dyrt, luktar illa, kladdigt och risk att locka till sig skadedjur.

Vi på Greasefix vi löser detta problem genom att ta hand om fettet i avloppsrören och fettavskiljaren – UTAN att plocka ut fettavfallet.

Dessutom helt automatiskt vilket frigör massor med tid för kökspersonalen att fokusera på det man är bäst på – nämligen att skapa kärlek på fat!

Läs mer hur vi åstadkommer detta med vår unika teknik på

GreasePak