Skydda personal och gäster när Coronaviruset ökar

I dagarna rapporterades om att antal Covid-fall i Sverige har ökat med 37% på bara en vecka enligt FMH. Även om sommaren är här sprider sig coronavirus fortfarande, och fallen stiger snabbt. Vilket visar för oss alla att viruset är fortfarande aktivt och smittsamt

Nyhetsartikel: https: www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/juni/antalet-bekraftade-fall-av-covid-19-fortsatter-att-oka-i-sverige/

Så hur kan vi få grepp om detta utan att införa restriktioner igen? Ett bra ställe att börja är med ren luft i köket och lokalerna! Med reningssystem för luft- och ytor kan man utrota virus och bakterier, för att hålla lokaler och utrymmen säkra samt öka välbefinnandet för personal och kunder.

I ett oberoende laboratorietest visade sig Mechlines desinfektionssystem för luft och ytor, HyGenikx, ta bort upp till 99,99% av luftburna virus, inklusive coronavirus!

Läs mer om HyGenikx: https://www.greasefix.se/hygenikx/