RUBRIKER OM E. COLI UTBROTT SKAPAR FÖRFRÅGNINGAR AV HYGIENLÖSNINGAR

Den senaste tidens rubriker kring E. coli-utbrott i Storbritannien belyser särskilt effekterna och vikten av hygienrutiner i kommersiella livsmedels-, livsmedelslagrings- och beredningsmiljöer.

John Newell, direktör på Mechline förklarar mer:
“Incidenter som ovan understryker vikten av att upprätthålla hög standard av renlighet och hygien i matlagningsmiljöer för att minska risken för oönskade bakterier. Utbrott som orsakas av bakterier äventyrar inte bara konsumenternas säkerhet och välbefinnande utan skadar allvarligt också företagens rykte och anseende. Den senaste E. coli-incidenten har belyst sårbarheten hos även de mest välrenommerade verksamheterna, med långsiktiga konsekvenser inklusive förlust av konsumenternas förtroende, juridiskt ansvar och ekonomiska bakslag som följd. I en mycket konkurrensutsatt bransch som hotell- och restaurang kan konsekvenserna av ett enda hygienfel i livsmedelskedjan vara förödande.”

För att hjälpa operatörer inom livsmedelshantering att mildra dessa utmaningar har Mechline utvecklat HyGenikx luft- och ytdesinfektionsenhet, En beprövad teknisk lösning som är utformad för att avsevärt förbättra hygienstandarden i kommersiell livsmedelsverksamhet. HyGenikx-enheten används redan i många anläggningar både i tillagningsköket, kylrummen och i restaurangen. där den använder avancerad teknik för att kontinuerligt och effektivt desinficera både luft och på ytor. Tekniken minskar risken för skadliga patogener, inklusive E. coli, och säkerställer en säkrare miljö för matlagning och förvaring.

Viktiga funktioner och fördelar med HyGenikx inkluderar:

Kontinuerlig sanering: Fungerar 24/7 året runt för att ge kontinuerligt skydd mot ett brett spektrum av bakterier, virus, mögel och svampar.

Bevisad effekt: Vetenskapligt testad och bevisad att utrota mikrobiell kontaminering och därmed minska risken för livsmedelskontaminering. I en laboratoriestudie avlägsnade HyGenikx-tekniken 100 % av E. coli från luften inom 1 timme och avlägsnade 99,9 % av E. coli från ytor inom 48 timmar.

Användarvänlig design: Lätt att installera och underhålla, integreras enkelt i befintliga köksmiljöer utan att störa driften. Diskret och säker.

Förbättrat rykte: Visar ett proaktivt engagemang för livsmedelssäkerhet, vilket hjälper verksamheter att bygga och upprätthålla konsumenternas förtroende.
John fortsätter:

“Vi förstår den enorma press som den kommersiella livsmedelskedjan står inför när det gäller att upprätthålla oklanderliga hygienstandarder. Det senaste utbrotten av E. coli är en skarp påminnelse om det kritiska behovet av robusta hygienlösningar inom hela livsmedelsindustrin. HyGenikx-enheten erbjuder ett enkelt, pålitligt och effektivt sätt att skydda både kunder och företag från de långtgående konsekvenserna av livsmedelsburna patogener. För verksamheterna är kostnaderna för Hygenikx enheterna är bråkdel av att få hygienproblem i sin verksamhet.”

Genom att använda HyGenikx luft- och ytdesinfektionsenhet kan kommersiella livsmedelsverksamheter och operatörer avsevärt minska riskerna av utbrott av bakterie- och virus i sina lokaler.

För mer information om HyGenikx-enheten och hur den kan förbättra ditt köks hygienrutiner, besök https://www.greasefix.se/hygenikx/