Hygenikx – Hjälper verksamheter att motverka Salmonella

Visste du att……

Salmonella är en av de absolut vanligaste orsakerna till matförgiftning!
Ca 1000–3000 fall av matförgiftning rapporteras till Livsmedelsverket varje år. Antalet är mycket större då majoriteten kurerar sig hemma utan att rapportera in till Livsmedelsverket. Uppskattningsvis drabbas ca en halv miljon svenskar varje år.


Dock drabbas inte alla av matförgiftning via dessa bakterier utan även av andra bakterier, parasiter och gifter. Människor kan smittas via tillagningen av mat, dvs. att maten inte är tillräckligt stekt eller kokt, men Salmonellabakterien finns även på andra ställen än i själva livsmedlen.

Salmonella växer naturligt i många djurs tarmar och de djur som bär bakterien verkar ofta inte sjuka. När djuren slaktas kan kontaminering ske ifall bakterien kommer i kontakt med köttet. Om du t ex tar i kontaminerat kött och rör sedan vid din mun kan du bli sjuk.

Då bakterierna trivs i djurens tarmar finns möjligheten att det hamnar på pälsen/huden och på sätt spridas vidare till matberedningsfabriker. Dock skall understrykas att i Sverige är kontrollen väldigt god med bra djurhållning, och mkt hårda krav vid slakt och styckning av kött.

Med det sagt, är hantering av livsmedel viktig för hur bra man kan skydda sig från bakterier som Salmonella. Restauranger, caféer, bensinmackar, med flera som hanterar idag livsmedel och det gäller att personalen har både rätt utrustning och utbildning för att undvika dessa typer av bakterier.

Smart technologi hjälper till
Tänk er att köket i en verksamhet är rent när personalen kommer på morgonen för sitt arbetspass. Men människor som jobbar och besöker verksamheten tar med sig bakterier och virus in i lokalerna, oavsiktligt. Under många timmar finns det inget i lokalerna som hjälper till att hålla mängden virus och bakterier på plats.

Greasefix levererar vi smarta tekniska lösningar till restauranger, caféer, pubar, matvarubutiker och hotell som aktivt jobbar för att utradera salmonella, e-koli, Listeria influensavirus, Covid-19, svamp som kan uppstå i utrymmen med livsmedel. Med vårt tysta, vägghängda luft- och ythygiensystem med luktkontroll, HyGenikx hjälper vi verksamheter att minimera mängden farliga bakterier i utrymmen, 24/7 365 dagar om året. Dessutom förlänger vi hållbarheten på färskmat som frukt, grönsaker och kryddor med upp till 150%. Tillsammans med information och tips hjälper vi att undvika problemen med bakterier och virus som sprids i deras lokaler.

Tips för att hantera livsmedel
Tillaga alltid livsmedel till minst den rekommenderade temperaturen – lite inte bara på magkänslan utan mät temperaturen
Diska alltid skärbrädor noga som varit i kontakt med rått kött
Använd alltid separata skärbrädor och knivar för rått kött
Tvätta alltid händerna noga innan och efter du har hanterat rått kött
Förvara alltid rått kött separat från annat livsmedel (så det inte kan läcka och kontaminera annat livsmedel)
Skölj aldrig rått kött i vatten innan du börjar hanterar det. Finns risk att sprida salmonella i köket
Använd aldrig disktrasa för att torka upp köttsaft utan använd hushållspapper

Mer tips kan fås på Livsmedelsverket