Minimera onödiga transporter av fettavfall

Kommersiella kök släpper helt naturligt ifrån sig stora mängder fett och oljor i avloppet. Fett och oljor som släpps ut i avloppsledningarna kan orsaka stora problem med bland annat stopp i ledningarna, källaröversvämningar med dålig lukt och hygienrisker som följd.

Dagens fettavskiljare måste tömmas och rengöras regelbundet för att fungera optimalt. Har man litet utrymme i köket blir tömningen också mer frekvent. All tömning innebär påverkan på miljön genom transport och deponi av avfallet. Kostsamt, smutsigt, illaluktande och omständligt.

Lås oss på Greasefix hjälpa dig med vår smarta lösning kallad GreeasePak som tar bort ovan problem direkt vid källan och minimera transporterna.

GreasePak är ett smart vägghängt automatiskt doseringssystem särskilt utformat för att åtgärda kända problem med fett så som stopp i avloppsrör, dålig lukt, dyra transporter samt hygienrisker i kommersiella kök.

GreasePak unika miljövänliga biovätska är specifikt framtagen för dagligen effektivt bryta ner fettmolekylkedjor och skapa fritt flödande avloppssystem. Läs mer på: www.greasefix.se/greasepak

Smart, enkelt och miljövänligt