Hur påverkar din restaurang eller storkök avloppssystemet?

Kan fett, olja, flott, stärkelse (FOFS) och andra otäckheter från din anläggning flöda fritt i ditt lokala avloppssystem?

Ett effektivt avloppssystem bygger på att vatten kan röra sig fritt genom avloppet. Lokala myndigheter och vattenbolag är oroade över avfallet som kommer in i avloppsnätet och som kan byggas upp och orsaka blockeringar. Som ägare av ett stor- eller restaurangkök har du ett ansvar att se till att din verksamhet inte bidrar till någon uppbyggnad av fett, olja och flott i avloppsvattnet

Hur kan din restaurang bidra?

När fetter, oljor och flott (FOF) kommer in i avloppssystemet har de en tendens att koagulera och härda, vilket är dåliga nyheter för de inre avloppen och det externa avloppssystemet. FOF-komponenter är föroreningar – och blockeringar kan vara kostsamma och obekväma att åtgärda. Ej fungerande avlopp utgör en risk för både hygien och säkerhet. Avlopp är mottagliga för lukt och skadedjur och kan skapa dålig PR för dig och ditt företag.

Stor- och restaurangkök har mycket att tänka när det gäller att kassera fett, olja och flott (FOF) i sina lokaler, från matolja till luftburet fett, till överbliven mat sina kunders tallrikar. Allt detta matfett måste ta vägen någonstans, och oundvikligen är ”någonstans” i avloppssystemet via diskmaskiner, golvbrunnar eller diskhoar.

I det här fallet bör det som inte syns, INTE vara det som man inte bryr sig om!

Blockeringar av avloppsrör kostar kommuner miljontals kronor varje år och skapar många problem och extra jobb i avloppsnäten. Här behöver privata såväl som kommersiella aktörer hjälpas åt för att minska problemen och man kan hjälpa till genom små insatser. Här kommer några smarta tips:

Smarta tips för snabb förebyggande av FOF

Det bästa sättet att undvika problem med fett, olja, flott (FOF) är att undvika att ditt avfall i första hand kommer in i avloppssystemet. Hur gör jag detta?

  • Disk- Skölj INTE ner matrester och fetter från matlagning ner i diskhon!
  • Diskho – Använd ALLTID en matavfallsil och skrapa ner matrester bland organiskt matavfall!
  • Golv -Borsta/moppa INTE ner mat/skräp i golvbrunnar – utan släng det i avsedd avfallsbehållare!
  • Restavfall – Samla ALLTID överbliven mat/frityrolja och fett i en lufttät behållare för att förhindra dålig lukt!
  • Frityrolja – Se ALLTID till att din överblivna frityrolja samlas in av en licensierad entreprenör!
  • Bäst praxis – Investera i rätt utrustning för att förhindra att fett, olja och flott (FOF) når dina avfallsrör!
  • Biologiska eller bakteriebaserade doseringssystem – INTRODUCERA SYSTEM FÖR BIOREMEDIATION nedströms fettproducerande källan och uppströms din fettavskiljare.
  • Personal– Se ALLTID till att all personal är utbildad och håller sig uppdaterad kring era avfallsrutiner och använda tekniksystem för fettavfall!